יפוצו מעיינותיך – פנימה!

יפוצו מעיינותיך – פנימה! לו הייתי יכול להפוך את הטור הזה להתוועדות חסידית בה היינו יושבים יחד ואומרים לחיים, הייתי יכול לומר את הנושא שבוער בי בצורה ישירה, כזאת שתגרום לך לומר איתי שוב לחיים ואי"ה גם לצאת עם החלטה טובה בעניין. עד שנשב יחד, תרשה לי לומר את שכואב לי: כחסידים אנחנו מחונכים להיות […]