לבחור חברותא

עד היום אפשר היה להיכנס לבית הכנסת ובין מנחה למעריב, להעיף מבט על כמה אברכים צעירים, לגשת לאחד מהם, לבקש שילמד חברותא עם הבן יקיר ולגלות שלאברך אין זמן. היום, יש אפשרות אחרת. אפשר פשוט לבחור חברותא.
הפרוייקט מוגש מטעם ארגון ישיבה בוחר.